دوشنبه 28 اسفند 1396 - 02 رجب 1439
 منوی اصلی
 
  ریاست مرکز ملی آموزش مدیریت سلامت


نام : دکتر وحید زمان زاده                                            
سمت : رئیس مرکز ملی آموزش مدیریت سلامت
گروه آموزشی: آموزش پرستاری داخلی، جراحی و مدیریت
درجه علمی : استاد تمام
تحصیلات : PHD تخصصی


سوابق علمی و مدیریتی :

استاد دانشگاه، رئیس دانشکده پرستاری، رئیس سازمان نظام پرستاری، قائم مقام معاونت آموزشی، مدیر امور آموزش و تحصیلات تکمیلی، عضو هیات ممتحنه و ارزشیابی رشته پرستاری، عضو کمیته راهبردی مشورتی معاونت آموزشی وزارت بهداشت و درمان و...