دوشنبه 28 اسفند 1396 - 02 رجب 1439
 منوی اصلی
 
  رسالت مرکز کشوری مدیریت سلامت

مرکز كشوري مديريت سلامت براي اثربخشي مديريت در نظام سلامت با محور قرار دادن اصول مديريت كيفيت جامع  در حيطه های زیر اقدام مي كند:

1. كمك به پاسخ گوئي به سئوالات مهم در زمينه مديريت نظام سلامت كشور.

2. تهيه مستمر تصويري روشن از عمكرد مديريت نظام سلامت و برنامه ريزي براي حمايت ازآنها از نظر آموزشي، تحقيقاتي واجرائي.

3. ترويج الگوهاي مديريت موثر

4. اصلاح نگرش مديران به اهداف و وظايف نظام سلامت