جمعه 6 اسفند 1395 - 26 جمادى الأولى 1438
جستجو :
 منوی اصلی
 
  واحد بین الملل مرکز کشوری مدیریت سلامت

این واحد گسترش ارتباطات علمی مدیریتی درسطح منطقه ای و بین المللی را ماموریت اصلی خود می داند و در این راستا طراحی و اجرای برنامه های آموزشی ، پژوهشی ، را در اولویت برنامه های خود قرار داده است . این واحد همچنین فرصت سازی برای ایجاد تبادل دانش و تجربه در سطح بین المللی به ویژه منطقه ای را از طریق موسسات و دانشگاههای بین المللی دنبال می نماید .

اهداف این واحد جهت دستیابی به ماموریت تدوین شده عبارتند از :

1- تقویت علمی و مهارتی مدیران پایه و میانی سیستم سلامت از طریق طراحی واجرای دوره آموزشی
2- ارتقاء سطح همکاریها با سازمانهای بین المللی مرتبط با سلامت
3- انجام طرح های تحقیقاتی مشترک با سایر سازمانها و دانشگاههای بین المللی در مورد فرآیند های مدیریتی حوزه سلامت
4- برگزاری همایش های علمی در زمینه مدیریت سیستم سلامت در سطح ملی و بین المللی