چهارشنبه 6 ارديبهشت 1396 - 28 رجب 1438
 منوی اصلی
 
حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : تاسیسات قسمت یا واحـد : تاسیسات
اسامـی افــــراد : عباس محسنی شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 36578976 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : تاسیسات قسمت یا واحـد : تاسیسات
اسامـی افــــراد : سعید بارنجی شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 36578976 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : سمعی و بصری قسمت یا واحـد : سمعی و بصری
اسامـی افــــراد : ابراهیم رسولیان شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 36582312 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دفتر و دبیرخانه قسمت یا واحـد : دفتر و دبیرخانه
اسامـی افــــراد : خانم ناعمی شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 36571813 شمــاره فـکـس : 36578974
نام حــــــــــوزه : روابط عمومی قسمت یا واحـد : مسئول روابط عمومی
اسامـی افــــراد : خانم بیغرض شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 36552890 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : انفورماتیک قسمت یا واحـد : انفورماتیک
اسامـی افــــراد : حسین دهقانیان شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 36578981 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : امور مالی قسمت یا واحـد : مسئول امور مالی
اسامـی افــــراد : احد پیامی شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 36578984 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : مدیریت دانش قسمت یا واحـد : کتابخانه
اسامـی افــــراد :   شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 36571816 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : آموزش قسمت یا واحـد : آموزش ضمن خدمت کارکنان
اسامـی افــــراد : خانم هاتف شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 36571812 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : آموزش قسمت یا واحـد : آموزش ضمن خدمت کارکنان
اسامـی افــــراد : خانم وحیدمهر شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 36578977 شمــاره فـکـس :
 
 
 

آدرس 1: تبریز - توانیر- میدان ولی امر- خیابان 24 متری شهید شفیع زاده - مرکز کشوری مدیریت سلامت

آدرس 2 : تبریز ، بزرگراه پاسداران، خروجی توانیر- میدان ولی امر خیابان 24 متری شهید شفیع زاده - مرکز کشوری مدیریت سلامت

 آدرس وب سایت                                  
http://npmcweb.tbzmed.ac.ir
 آدرس پست الکترونیکی :                   e-mail: npmc@tbzmed.ac.ir

کد پستی : 5155668474
تلفن :       36571813 - 041
دورنگار :  36578974 - 041