پنجشنبه 2 آذر 1396 - 04 ربيع الأول 1439
 منوی اصلی
 
حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : مدیریت دانش قسمت یا واحـد : کتابخانه
اسامـی افــــراد :   شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 36571816 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : آموزش قسمت یا واحـد : آموزش ضمن خدمت کارکنان
اسامـی افــــراد : علیرضا دانشور شماره داخلــی : 258
شماره مستقیم : 36571815 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : آموزش قسمت یا واحـد : آموزش ضمن خدمت کارکنان
اسامـی افــــراد : سید مهدی مرتضوی شماره داخلــی : 259
شماره مستقیم : 36571815 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : آموزش قسمت یا واحـد : آموزش ضمن خدمت کارکنان
اسامـی افــــراد : خانم هاتف شماره داخلــی : 262
شماره مستقیم : 36571812 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : ریاست قسمت یا واحـد : مدیریت
اسامـی افــــراد : محمد علی پورشهلا شماره داخلــی : 254
شماره مستقیم : 36582332 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : ریاست قسمت یا واحـد : معاونت
اسامـی افــــراد : دکتر محمدحسین دانشور شماره داخلــی : 256
شماره مستقیم : 36571814 شمــاره فـکـس :