041 - 36571813
جمعه 2 مهر 1400

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز

سالن همایش بزرگ مرکز
لابی مرکز ملی آموزش مدیریت سلامت

آخرین اخبار مرکز

برگزاری اولین نشست مجازی بین المللی (مدیریت بیمارستانی)

دوشنبه هیجدهم مرداد 1400

گرند راند 1400 (فرسودگی شغلی)

يکشنبه سیزدهم تير 1400

اطلاعیه ثبت نام دوره « گرند راند مدیریتی» در سال 1400

سه شنبه یکم تير 1400

شروع به کار ارزیابی شایستگی مدیران در مرکز ملی ملی آموزش مدیریت سلامت

پنجشنبه ششم خرداد 1400

مدیریت سبز

دوشنبه هیجدهم اسفند 1399

آزمون HSE

شنبه نهم اسفند 1399

    چند رسانه‌ای مرکز