جمعه 4 خرداد 1397 -
 منوی اصلی
 
  ماموریت دپارتمان مدیریت دانش
  • ماموریت دپارتمان مدیریت دانشعناوین ماموریت های مهم این گروه به عبارت زیر خواهد بود:

  1.  شناسایی مراکز معتبر آموزشی و پژوهشی و پژوهشگران برتر تولید کننده ی دانش مربوط به مدیریت نظام سلامت و برقراری ارتباط پویا و نظام مند با ایشان با هدف تبادل دانش و اطلاعات علمی
  2. انتقال و طبقه بندی دانش و اطلاعات علمی جمع آوری شده برای استفاده ی نظام مند کاربران و پژوهشگران
  3. ایجاد بستر و زیر ساخت اطلاعاتی لازم برای مدیریت دانش و اطلاعات با استفاده از فضای اینترنت و تکنولوژی اطلاعات روز آمد
  4. ایجاد سامانه ی اطلاعاتی هوشمند به منظور توزیع و به اشتراک گذاردن اطلاعات و دانش جمع آوری شده و طبقه بندی شده در سیستم مدیریت دانش

هماهنگی و همکاری با سایر دپارتمان های مرکز برای تامین نیاز های اطلاعاتی و علمی آنان