جمعه 30 شهريور 1397 - 10 محرم 1440
 منوی اصلی
 
  ماموریت گروه علمی مرکز


کارکرد اصلی این گروه بررسی و راه اندازی برنامه های آموزشی رسمی مبتنی بر مدارک دانشگاهی است. برنامه های آموزشی رسمی که توسط این گروه راه اندازی و اجرا خواهد شد در رشته های مرتبط با مدیریت و رهبری نظام سلامت بوده و از نظر عنوان رشته و محتوا مبتنی بر نیازها و اقتضائات موجود در نظام مدیریت سلامت خواهد بود .


این برنامه های آموزشی می تواند نوآورانه و جدید باشد که توسط گروه طراحی و از طریق مراجع قانونی به تصویب می رسد و یا جزو رشته های تخصصی باشد که در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی سایر کشورها وجود دارد و فعلا در کشور ما به اجرا در نیامده است. در همین زمینه برگزاری دوره های مشترک با دانشگاههای برتر جهان یکی از زمینه های فعالیتی این گروه خواهد بود.