جمعه 30 شهريور 1397 - 10 محرم 1440
 منوی اصلی
 
  ماموریت سازمانی مرکز

مركز ملی آموزش مديريت سلامت NPMC در مرداد ماه سال 1375 به ياد قديمي ترين مجتمع بزرگ دانشگاهي (ربع رشيدي) كه در قرن هشتم هجري به همت خواجه رشيدالدين فضل الله بنيان شده بود در همان محل و در نزديكي آثار بجاي مانده از آن احداث گرديد و نقطه آغازي شد براي احياي مجدد مجتمع بين المللي علمي - پژوهشي ربع رشيدي تبريز ،كه در آينده اميد مي رود به يك مركز بزرگ علمي در سطح بين المللي تبديل گردد. فلسفه وجودی و ماموریت محوری مركز ملی آموزش مديريت سلامت NPMC بهبود و توسعه ظرفیت و تواناییهای مدیریتی نظام سلامت در سطح ملی و منطقه ای است.
 

این مرکز به عنوان نهادی آموزشی، پژوهشی و مشاوره ای ماموریت:

* انتقال دانش
* تولید دانش
* مدیریت دانش
* کاربست دانش

و مهارت های نوین مدیریت را در نظام سلامت در سطح ملی بر عهده دارد.

 

 

 

با عنایت به نقش مهم و تعیین کننده دانش و مهارت های نوین مدیریت و رهبری سلامت در موفقیت و بهره وری سیستم های  سلامت، مرکز کشوری مدیریت سلامت به عنوان نهادی آموزشی، پژوهشی و مشاوره ای زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی تبریز ماموریت: انتقال، توسعه، ترویج و کاربست دانش و مهارت های نوین مدیریتی را در نظام سلامت در سطح ملی بر عهده خواهد داشت. امید می ر ود این مرکز ملی با استفاده از کلیه ی ظرفیت ها و پتانسیل های علمی و تجربی داخلی و خارجی نقش موثر و سازنده ای در توسعه و بهبود سیستم های کلان و اجرائی نظام سلامت و توانمند سازی نیروی انسانی مدیریتی و تصمیم ساز سلامت ایفا نماید.