جمعه 4 خرداد 1397 -
 منوی اصلی
 
  واحد آموزش و توانمندسازی مدیران نظام سلامت

خوشبختانه مرکزکشوری مدیریت سلامت عملکرد و تجارب ارزشمند و منحصر به فردی در برگزاری برنامه های آموزشی مدیران نظام سلامت در سطح کشور داشته است.

برخی از دوره های آموزشی بنا به سفارش وزارت متبوع و بعضی با اعلام نیاز و درخواست دانشگاهها، با حضور مدیران سطوح مختلف دانشگاهها از سراسر کشور در محل مرکز کشوری مدیریت سلامت NPMC برگزار شده است. همچنین برخی از دوره های آموزشی نیز با اعزام کارشناسان و اعضای هیئت علمی مرکز در محل دانشگاهها متقاضی برگزار می شود. در بعضی از موارد نیز با مشارکت سازمان بهداشت جهانی از اساتید و مشاورین بین المللی برای ارائه پاره ای از آموزشهای مدیریتی مورد نیاز نظام سلامت کشور دعوت به عمل آمده و دوره های آموزشی با حضور مدیران نظام سلامت برگزار می شود.