جمعه 4 خرداد 1397 -
 منوی اصلی
 
 
امروز : 0
ديروز : 0
ماه : 0
 
  مشاوره مدیریتی

مسائل و مشكلات پيچيده، چند وجهي و متعدد سازمان‌ها و شركت‌هاي خدماتي و توليدي دنياي امروز مديريت و رهبري را به يكي از حساس‌ترين و پرمخاطره‌ترين مشاغل و مسئوليت‌ها تبديل كرده است.

در محيط داخلي سازمانها؛ تنوع فردي، خرده فرهنگ‌ها، تعدد زير سيستم‌هاي مديريتي، مكانيسم ايجاد هماهنگي و يكپارچگي بدين زير سيستم‌ها، مديريت بهره‌وري، مديريت نيروي انساني و ده‌ها موضوع مهم و پيچيده ديگر وجود دارد كه بايد مورد ملاحظه مديران قرار گيرد. در كنار اين؛ محيط خارجي سازمان‌ها كه امروزه نقشي استراتژيك در حيات و بقاي سازمان در بازار رقابتي دارند، داراي عناصر و متغيرهاي متعدد و پويايي هستند كه هريك با مكانيسم خاص خود، بر روند حركت سازمان و ميزان تحقق اهداف و آرمان‌هاي آن بسيار مؤثرند و گاه براي سازمان مخاطرات حياتي ايجاد مي‌كنند. محيط‌هاي پيچيده با متغيرهاي اثرگذاري بسيار انعطاف پذير و در حال تغيير، با تغييرات غير خطي، دفعي و ويرانگر از جمله متغيرهاي ويژه‌اي است كه مديران عصر جديد با آن مواجهند.

توجه به پيچيدگي‌ها و مخاطرات محيط‌هاي داخلي و خارجي سازمان و مشكلاتي كه بازارهاي آزاد و رقابتي ايجاد مي‌كنند، مديريت در عصر جديد را به يكي از مشاغل و مسئوليت‌هاي پيچيده، سنگين و پر ريسك تبديل نموده است.

بديهي است كه مديران؛ براي فائق آمدن بر اين مخاطرات و مديريت چنين فضاهاي پيچيده و حل مشكلات و مسائل چند وجهي سازمان‌ها نيازمند دريافت مشاوره و كمك‌هاي نرم‌افزاري در قالب طرح‌ها و برنامه‌هاي پيشنهادي و يا راه‌حل‌هاي موردي جهت حل و فصل پيچيدگي‌ها و مسائل سازماني مي‌باشد.

مراجعه به متون علمي در مورد برنامه‌هاي توسعه سازماني (Organizational Development OD) نشان مي‌دهد كه در تمام اين طرح‌ها، حضور مشاور مديريتي در گرايش‌هاي تخصصي مختلف از جمله بايدها و ضرورت‌هاي برنامه توسعه سازماني قلمداد مي‌شود.

همچنين در طراحي و پياده‌سازي برنامه‌هاي استراتژيك، پروژه‌هاي اجرايي، برنامه‌هاي تغيير و تحول، تغييرات ساختاري و سازماني، مديريت نيروي انساني و ساير موارد مشابه حضور مشاور و هدايت برنامه‌ريزي شده ايشان در كنار مدير ارشد سيستم‌ها امري ضروري و غير قابل انكار است.

با توجه به اين ضرورت‌ها و با عنايت به كمبودهايي كه در زمينه مديريت بهينه و اثربخش سيستم‌هاي سلامت كشور وجود دارد، مركز كشوري مديريت سلامت توجه به امر «مشاوره مديريتي» را از جمله مأموريت‌هاي مهم خود قرار داده و آمادگي آن را دارد كه به كليه سازمان‌هاي بهداشتي و درماني متقاضي، خدمات مشاوره مديريتي را در گرايش‌هاي تخصصي مختلف ارائه نمايد.

خدمات مشاوره مديريتي مركز


مركز كشوري مديريت سلامت در راستاي تحقق مأموريت خود در ارتقاي نظام مديريت سيستم‌هاي بهداشت و درمان از رهگذر ارائه مشاوره‌هاي مديريتي، آمادگي آن را دارد كه با استفاده از اعضاي هيأت علمي و كارشناسان خبره همكار مركز خدمات مشاوره مديريتي را بصورت‌هاي زير به سازمان‌هاي متقاضي ارائه نمايد:

1- ارائه مشاوره و راهنمايي مديريتي در مورد حل مسائل و مشكلات موردي مديران
2- ارائه خدمات مشاوره در زمينه طراحي نرم‌افزارهاي مختلف مديريتي مانند برنامه‌هاي استراتژيك، اجرايي، پروژه‌ها، طراحي ساختارها، سازماندهي و ...
3- حضور در سازمان‌ها بعنوان عامل تغيير (Change Agent) يعني همراهي و هدايت طرح‌ها و برنامه‌ها با حضور در سازمان و در كنار مديران ارشد سازمان‌ها و برعهده گرفتن مسئوليت هدايت برنامه‌هاي تغيير و توسعه