جمعه 4 خرداد 1397 -
 منوی اصلی
 
 منوی اصلی
 
  لاین های تحقیقاتی

a- اپیدمیولوژی ( بار بیماریها)
- پیشگیری از بیماریهای قلبی
- پیشگیری از بیماریهای سرطانی
- ایمنی محیط کودکان
b- محیط زیست و سلامت
- آب سالم
- هوای پاک
c- مدیریت بیمارستان و حاکمیت بالینی
- بهبود عرضه خدمات سلامت
- حوادث رانندگی
- کیفیت و ایمنی
- Health policy
- ایمنی در بیمارستان
- بیمه
- بررسی هزینه های درمانی بیماری ها و راه های کاهش آنها
- بررسی میزان هدر رفتن داروها
- مدیریت اطلاعات سلامت
d - بهبود کیفیت مراقبتهای بهداشتی اولیه
- پزشک خانواده
- بهداشت روان
- سالمندان
- ایدز ٬سلوبیماریهاینوپدید
-شیوه زندگی
- مشارکت اجتماعی
- اعتیاد
-Home care