جمعه 4 خرداد 1397 -
 منوی اصلی
 
  طرحهای در حال اجرا

1. کاربرد مدل اعتقادی بهداشتی در مورد(HBM ) پیشگیری از سرطان پستان در زنان

2. کارایی 6 sigma در ارتقای فرآیند کارآموزی دانشجویان دانشکده بهداشت و تغذیه دانشگاه علوم پزشکی تبریز

3. بررسی آگاهی و نگرش و عملکرد زنان نسبت به سرطان دهانه رحم و بررسی تاثیر کارگاههای آموزشی گروهی در افزایش آگاهی٬ تغییر نگرش و بهبود عملکرد زنان نسبت به این بیماری

4. ارتقای کیفیت زندگی زنان یائسه با استفاده از ابتکارات جامعه محور

5. بررسی نظرات پزشکان عمومی شرکت کننده در برنامه های آموزش مداوم تبریز در مورد کیفیت برنامه ها 1388

6. بررسی فرسودگی شغلی و عوامل موثر بر آن در پرستاران شاغل در بیمارستانهای شهر تبریز و ارائه راهکارهایی برای کنترل و کاهش آن 1388

7. ارزیابی کیفیت مراقبت های ارائه شده به بیماران دیابت نوع دوم آذربایجان شرقی از نگاه بیماران و انجام مداخله موثر جهت ارتقای کیفیت خدمات

8. بررسی رابطه مواجهه با خشونت خانگی وابستگی به اینترنت و برخی خصوصیات دموگرافیک با مهارتهای ارتباطی دانش آموزان دبیرستانهای شهر تبریز 1388

9. ارتقای کیفیت خدمات ارائه شده در کلینیک فیزیوتراپی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال 1389

10. ارتقای کیفیت مراقبت های دوران بارداری از نگاه مادران باردار در شهر تبریز

11. بررسی عوامل موثر بر گسترش گردشگری از دیدگاه بیماران و پزشکان ، پرستاران و مدیران اجرایی مراکز بهداشتی درمانی وکارشناسان سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری در شهر تبریز

12. بررسی شیوع و الگوی استفاده از هدفون و وسایل پخش موسیقی بعنوان مهمترین عامل خطرکاهش شنوایی ناشی از سرو صدا در نوجوانان

13. بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی در محله های شمال غرب تبریز سال 89

14. بررسي تاثير مراقبت‌هاي قبل از بارداري توسط بهورز بر سلامت مادر و كودك

15.بررسي تاثير مراقبت رواني دوران بارداري بر وضعيت مادر و نوزاد در مادران شهر تبريز- 1383

16.بررسی ارتباط بین رشد جسمی و پنداشت از خود کودکان دبستانی در مدارس ابتدایی ناحیه 4 آموزش و پرورش شهر تبریز