جمعه 4 خرداد 1397 -
 منوی اصلی
 
  رسالت مرکز کشوری مدیریت سلامت

مرکز كشوري مديريت سلامت براي اثربخشي مديريت در نظام سلامت با محور قرار دادن اصول مديريت كيفيت جامع  در حيطه های زیر اقدام مي كند:

1. كمك به پاسخ گوئي به سئوالات مهم در زمينه مديريت نظام سلامت كشور.

2. تهيه مستمر تصويري روشن از عمكرد مديريت نظام سلامت و برنامه ريزي براي حمايت ازآنها از نظر آموزشي، تحقيقاتي واجرائي.

3. ترويج الگوهاي مديريت موثر

4. اصلاح نگرش مديران به اهداف و وظايف نظام سلامت