جمعه 4 خرداد 1397 -
 منوی اصلی
 
  مقالات چاپ شده

• بررسی نظام مند مدلها یا اعتباربخشی برای طراحی مدل ملی
• باکتری های هتروتروف در آب آشامیدنی در شهر تبریز
• بررسی وضعيت سلامت رواني معتادان تزريقي در مراكز گذري روزانه استان آذربايجان شرقي
• بررسي گذر از مراحل مصرف سيگار و عوامل فردي- محيطي مرتبط با آن در نوجوانان
• نگرش دانشجویان پرستاری به بیماری های روان
• اثر بخشي مراقبت هاي بهداشتي از زنان باردار در نظام سلامت ايران
• بررسي انتخاب نوع روش زايمان و عوامل مرتبط با آن در زنان باردار شهرستان مراغه
• عوامل مرتبط با رشد نامطلوب كودكان 6 تا 24 ماهه در شهر تبريز
• میزان بروز خود آزاری در دانش آموزان دبیرستانهای پسرانه شهر تبریز
• بررسی اثر هپاتوتوکسیک استات سرب بر بافت کبدی خرگوش سفیدنژاد نیوزلندی
• ميزان ليپوپروتئين (آ) سرم و ارتباط آن با وضعيت و عادات تغذيه اي در زنان سنين باروری
• پیشگیری از انتقال عفونت در واحدهای سرپایی زنان و مامایی شهر تبریز (تجربه مداخله آموزشي)
• نگرش و رفتارهای پر خطر دانش آموزان راهنمایی و دبیرستان تبریز در ارتباط با مواد مخدر
• عملكرد واحدهاي بهداشت خانواده در زمينه پيشگيري از انتقال عفونت در داوطلبين آي.يو.دي مراجعه كننده به مراكز بهداشتي و درماني تبريز 1383
• نتايج كوچك سازي واحدهاي ستادي در نظام شبكه ي بهداشت و درمان ايران (تجربه ي كلان شهر تبريز )
• پذیرش و روزهای اقامت بیماران بر اساس پروتکل های ارزیابی مناسبت در مراکزآموزشی درمانی امام خمینی تبریز در سال 1385
• بررسی اپیدمیولوژی مصرف داروهای روان گردان و الکل در دانش آموزان دوم دبیرستانهای پسرانه شهر تبریز
• بررسی عوامل روان شناختی مرتبط با گذر از مراحل مصرف سیگار در نوجوانان
• بررسی وضعیت خود درمانی مراجعین به داروخانه های سطح شهر تبریز
• ويژگيهاي اپيدميولوژيكي و باليني سردردهاي ميگرني و تنشي و برآورد شيوع آنها دركاركنان بيمارستانهاي شيراز
• بررسی شیوع عوارض بهداشتی در روستای قوپوزآذربایجان شرقی و ارتباط آن با سطح آرسنیک آب شرب
• كيفيت ميكربي و شيميايي آب مصرفي در صنايع غذائي با محتواي پايين آب در محصولات نهايي
• تاثیر کنترل ید نمک بر غلظت ید ادرار دانش آموزان 10-8 ساله استان آذربایجان شرقی
• بررسيميزان آرسنيك در آب شرب: يك مطالعه موردي
• بررسى عوامل مؤثر بر مدت اقامت بيماران عروق كرونر در بيمارستان شهيد مدنى(قلب) تبريز-1385
• بررسى مقبوليَت و تاثير اجراى نظام پيشنهادها در دانشگاه علوم پزشكى تبريز
• بررسی اثرات سیتوتوکسیک استات سرب بر بافت بیضه خرگوش به وسیله میکروسکوپ نوری و الکترونی
• گزارش يک مورد از تشکيل تنه مشترک اعصاب هيپوگلوس و واگوس در درون غلاف کاروتيد
• بررسی اثرات سیتوتوکسیک استات سرب بر روی بافت قلب خرگوش توسط میکروسکوپ نوری و الکترونی
• بررسي اثرات احتمالي ميدانهاي الكترومغناطيسي (EMF) بر آپوپتوزيس بافت لثه در موش صحرايي
• بررسي اثرات آنتي بيوتيك هاي آمينوگليكوزيدي (جنتامايسين، نئومايسين واسترپتومايسين) وفلوروکينولوني (اُفلوکساسين)بربروزآپوپتوز بافت بيضه موش صحرايي با روش TUNE
• بررسی اثر جنتامایسین براستافیلوکوکوس اورئوس در حضورمیدان الکترومغناطیسی
• بررسی اثرات پیاز و زنجبیل بر اسپرماتوژنز در موش صحرایی
• تاثیر میدان های الکترومغناطیسی بر پروستات موش صحرایی با میکروسکوپ نوری
• تمرکز زدایی در کارکرد تولیت نظام سلامت کشورهای مختلف و ارائه الگو برای ایران
• مطالعه تطبیقی مکانیزم تمرکز زدایی در ارایه خدمات سلامت کشورهای مختلف و ارایه الگو برای ایران
• اثر بخشی آموزش در عملکرد واحدهای زنان و مامایی شهر تبریز در راستای پیشگیری از انتقال عفونت
• مقایسه الگوی مدیریت و رضایت شغلی در تعاونیهای بهداشتی درمانی و مراکز بهداشتی درمانی دولتی
• بررسی وضعیت سلامت روانی در کارکنان بیمارستانهای شیراز
• عوامل خطر میگرن و سردردهای تنشی در کارکنان بیمارستانهای شیراز
• تعیین میزان اثر بخشی روش ترکیبی پیشگیری از بارداری:روش روزهای استاندارد، کاندوم و قرصهای پیشگیری اورژانسی
• بررسي اپيدميولوژيك خودآزاري در دانش آموزان دبيرستانهاي شهر تبريز و عوامل موثر بر آن
• اثربخشی خدمات بهداشتی ارایه شده به کودکان زیر 5 سال در نظام سلامت ایران
• دیدگاه دانشجویان و مربیان پرستاری در مورد توانمندهای حرفه ای دانشجویان در کارآموزی در عرصه دانشگاه علوم پزشکی تبریز
• شيوع كمبود ويتامين D و برخي عوامل زمينه ساز آن در زنان سنين باروري شهر تبريز
• آنالیز شیمیایی آب های مصرفی در صنایع نوشیدنی و غذایی : مطالعه موردی در شمال غرب ایران
• وضعیت توانمندی روانشناختی مدیران میانی و ارتباط آن با عوامل موثر موجود در دانشگاه علوم پزشکی تبریز
• مواجهه با خشونت جسمی والدین با یکدیگر و ارتباط آن با عزت نفس