پنجشنبه 31 خرداد 1397 - 06 شوال 1439
 منوی اصلی
 
  برچسب شده با اعضای شورای
مطالب/ ابلاغ جناب آقای دکتر محمود یوسفی                            
      آقای دکتر محمود یوسفی به عنوان یکی از اعضای شورای آموزشی و پژوهشی مرکز منصوب گردید.
سه شنبه 16 خرداد 1396