شنبه 11 مرداد 1393 - 05 شوال 1435 - 2 اوت 2014
جستجو :
  آمار سايت
امروز : 198
ديروز : 207
ماه : 405
 
  اخبار آموزش ضمن خدمت کارکنان
برگزاری دوره آموزشی مفاهیم و کارکردهای طبقه بندی و ارزیابی مشاغل برای گروه دوم
معاونتها - مراکز آموزشی درمانی و دانشکده ها
برگزاری دوره آموزشی مفاهیم و کارکردهای طبقه بندی و ارزیابی مشاغل
ویژه شبکه های بهداشت و درمان
برگزاری دوره آموزشی مفاهیم و کارکردهای طبقه بندی و ارزیابی مشاغل
ویژه شهر تبریز
برگزاری دوره آموزشی
Mini MBA
دوره آموزشی تربیت مدرس
استفاده از ظرفیت و توانایی علمی همکاران و تکمیل بانک اطلاعات مدرسین
تکمیل و ارسال فرمهای برگزاری دوره های آموزشی
مشاغل امور مالی و امور نیروی انسانی
برگزاری دوره آموزشی Mini MBA
برگزاری دوره آموزشی Mini MBA در قالب شش پودمان با اخذ مجوز از وزارت متبوع و کمیته آموزش و توانمندسازی منابع انسانی دانشگاه
برگزاری آزمون دوره های کارشناسان مدیریت خدمات پشتیبانی بصورت الکترونیکی
 
آزمون الکترونیکی دوره های آموزشی بهبود مدیریت
ویژه مدیران
برگزاری دوره آموزشی زنجیره تامین سلامت
ویژه مدیران شبکه های بهداشت و درمان و مراکز آموزشی درمانی
آرشیو
 
ثبت نام در خبر نامه
ایمیل :    
نوع خبرنامه :
 
 پرسش و پاسخ

 
 سامانه شناسنامه آموزشی

 
 نظر سنجی
نظر شما در مورد وب سایت مرکز چیست؟