جمعه 30 شهريور 1397 - 10 محرم 1440
 منوی اصلی
 
  کتابخانه مرکز

این کتابخانه  فعالیت خود را به صورت کتابخانه تخصصی مدیریت آغاز کرد و شامل حدودا 2500 مدرک می باشد.
تمام خدمات این کتابخانه بصورت دیجیتالی ( کامپیوتری ) انجام می پذیرید.

این کتابخانه از سه بخش جداگانه تشکیل یافته است:

1- کتب فارسی مشتمل بر 2000 جلد
2- کتب انگلیسی مشتمل بر 500 جلد
3- کتب مرجع

برنامه های آتی

1- ایجاد و راه اندازی کتابخانه دیجیتالی
2 - توسعه KMC   (مرکز مدیریت دانش)
3- راه اندازی امکانات مربوط به امانت بین کتابخانه ای
4- اطلاع رسانی مراجعین در خصوص بانک های اطلاعاتی و مجلات الکترونیکی
5- ایجاد شبکه های گسترده بین دانشکده های علوم پزشکی
6- اشتراک به چندین مجله و نشریه ادواری