برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی
logo

مرکز ملی آموزش مدیریت سلامتNational Public Health Management Center

فهرست اصلی
 


 

گروه تولید دانش ماموریت دارد  با توجه و تمرکز بر مسائل و مشکلات موجود در مدیریت نظام سلامت و نیز روند های پیش بینی شده برای آینده ی این سیستم، دانش کاربردی برای بکارگیری عملی در مدیریت نظام سلامت را تولید نماید.


دانش تولیدی در این دپارتمان در اولویت نخست ناظر بر واقعیتهای جاری در نظام مدیریت سلامت و چالش های آن خواهد بود. هدف این دپارتمان صرفا" تولید دانش در زمینه مدیریت سلامت نیست چرا که این ماموریت توسط گروه های آموزشی و پژوهشی موجود در دانشگاه ها و موسسات پژوهشی دیگر پیگیری می شود بلکه تولیدات علمی این دپارتمان مستقیما بر مسائل و چالشهای جاری و آینده ی مدیریت نظام سلامت متمرکز خواهد بود و توسط گروه انتقال دانش در قالب برنامه های آموزشی ارائه خواهد شد.