برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی
logo

مرکز ملی آموزش مدیریت سلامتNational Public Health Management Center

فهرست اصلی
audioآرشیو
آرشیو

مرکز در یک نگاه

مرکز ملی آموزش مدیریت سلامت، یکی از مراکز علمی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز است که در چهارچوب سیاستهای کلی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی و مشاوره ای را در دستور کار خود دارد. این مرکز به یاد مجتمع دانشگاهی ربع رشیدی، و در کنار این اثر تاریخی، در سال 1375 بنیان نهاده شد. مأموریت اصلی مرکز  انتقال، توسعه، ترویج و کاربست دانش و مهارتهای نوین مدیریتی در نظام سلامت، در سطح ملی و منطقه ای است. آموزشهای کاربردی کوتاه مدت، بلند مدت و رسمی به منظور توانمندسازی نیروی انسانی تصمیم ساز و سیاست گذار در نظام سلامت، پژوهش و تحقیقات کاربردی در جهت رفع چالشها، توسعه و بهبود مدیریت سیستمهای سلامت و مشاوره های علمی – کاربردی در حوزه مدیریت سلامت برای سازمانهای متولی سلامت از مهمترین فعالیتهای این مرکز به شمار می رود.

مرکز ملی آموزش مدیریت سلامت به عنوان مرکز همکار سازمان جهانی بهداشت در زمینه آموزش و پژوهش در مدیریت سلامت در منطقه خاورمیانه شرقی انتخاب شده که نشان از پتانسیل ها و ظرفیتهای بالای علمی، آموزشی و اجرایی این مرکز داشته و جایگاه ممتاز و منحصر به فردی را به آن بخشیده است. بر همین اساس این مرکز افزون بر مأموریت های آموزشی و پژوهشی در سطح ملی، با مشارکت سازمان جهانی بهداشت فعالیتهای مهمی را در عرصه بین المللی پیگیری و به اجرا می رساند و با بهره گیری از رویکرد سازمانهای شبکه ای سعی داشته است از کلیه ی ظرفیتهای علمی و اجرایی ملی و بین المللی در توسعه مرزهای سازمانی خود بهره گیری نماید.

این مرکز در کنار ظرفیتها و توان علمی و تجربی برجسته در انجام مأموریتهای علمی و آموزشی،
امکانات کالبدی و کمک آموزشی مدرن و با کیفیتی برای برگزاری برنامه های آموزشی و فعالیتهای پژوهشی خود در اختیار دارد.