برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی
  همکاری های بین الملل

    

در این راستا تلاشهای گسترده ای در سالهای اخیر بعمل آمده است که ضمن ایجاد زمینه های مناسب برای توسعه همکاریهای بین المللی، ظرفیت و دانش مناسبی درخود مرکز نیز ایجاد گردیده است که می تواند زمینه ساز برنامه های توسعه در آینده باشد . در زیر به بخشی از این برنامه ها اشاره می گردد :

 

1- برنامه های مشترک با سازمان جهانی بهداشت :
 

a. حضور در JPRM بصورت سه دوره دو سالانه متوالی و اجرای برنامه های مصوب سازمان جهانی بهداشت در سطح کشوری و استانی از طریق طراحی برنامه های آموزشی ، پژوهشی و همچنین همکاری نزدیک با مشاورین برنامه ها و جذب امکانات و تجهیزات پیش بینی شده .

b. همکاری در اجرای پروژه اصلاحات در نظام سلامت از طریق برقراری تسهیلات آموزشی، فنی و کارشناسی مورد نیاز برای برگزاری دوره های آموزشی مرتبط، با همکاری انستیتو نافیلد دانشگاه لیدز انگلستان و تربیت مدرسین دوره ازطریق اعزام مدرسین به طی دوره حضوری در دور های تکمیلی دانشگاه لیدز.

c. طراحی و اجرای برنامه آموزشی "اصلاحات در نظام سلامت" در تداوم پروژه اصلاحات در نطام سلامت وزارت بهداشت و درمان زیر نظر کارشناسی انستیتو نافیلد دانشگاه لیدز و گسترش آن در سطح کشور.

d. طراحی و اجرای مدل " مشارکت بین بخشی و مدل ارتقا یافته تعاونیهای خدمات بهداشتی درمانی" در قالب طرحهای پژوهشی.

e. اجرای طرح CBI(Community Based Initiatives) با مشارکت وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی.

f. نشست مشترک با تیم اصلاحات وزارت بهداشت و درمان کشور مراکش و بررسی زمینه های همکاری برای تبادل دانش و تجربه بین دو کشور.

g. برگزاری کارگاه منطقه ای EMRO تحت عنوان IMCI .

h. اجرای پروژه MEP .

i. مشارکت در توسعه برنامه KMS (Knowledge Management Service) .

j. نیاز سنجی آموزشی مدیران نظام سلامت و طراحی و تولید بسته آموزشی.

k. پایش و ارزشیابی و اجرای الگوی آموزش الکترونیک برای مدیران نظام سلامت.

L.برگزاری دوره آموزشی (تربیت مربی برای مدیریت بیمارستان) برای فراگیرانی از دو کشور عراق و افغانستان با همکاری سازمان جهانی بهداشت در شهریور ماه 1397


 

2- همکاری با دیگر موسسات بین المللی:
 

 a. Karolinska Institute

i. پروژه های مشترک پایانامه های دانشجویان PhD ایرانی شاغل به تحصیل در آن موسسه.

ii. برگزاری نشت های سالانه بررسی پیشرفت پروژه ها.

 b. Nuffield Institute

i. عقد تفاهم نامه همکاری برای اجرای برنامه های آموزشی و پژوهشی مشترک.

 c. ITC/ILO

i. همکاری با موسسهITC/ILO ایتالیا در اجرای برنامه های آموزشی برای مدیران نظام سلامت کشور با همکاری وزارتخانه در زمینه مدیریت منابع انسانی و مدیریت پروژه.

ii. برگزاری نشست های مشترک درمرکز ILO در ایتالیا و NPMC در ایران به منظور بررسی زمینه های همکاریهای آموزشی.

 d. Massachusetts University

i. برگراری نشست های مشترک برای بررسی زمینه های همکاری از طریق ویدئو کنفرانس.

ii. برگراری نشست های مشترک برای بررسی پروپوزال های پژوهشی از طریق ویدئو کنفرانس.