برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی
logo

مرکز ملی آموزش مدیریت سلامتNational Public Health Management Center

فهرست اصلی
 
 
کارکرد اصلی این گروه از نوع تشخیص و طراحی برنامه های مداخله ای خواهد بود. مدیریت نظام سلامت در زیر سیستم های مختلف نظام مدیریتی اعم از: برنامه ریزی و سیاستگذاری، مدیریت اقتصادی و مالی، سازماندهی و ساختار، مدیریت سرمایه  های انسانی، مدیریت و توسعه عملکرد و فرایندهای عملیاتی و سایر زیر سیستم های سطوح کلان، میانی و اجرایی همواره مواجه با چالشها و مشکلات عینی می باشد. این دپارتمان ماموریت دارد با هماهنگی سازمانهای موجود در نظام سلامت در سطوح ستادی و صفی، با اعلام نیاز آنان نسبت به شناسایی، تشخیص و پیشنهاد الگوهای مداخله ای اثر بخش، با هدف رفع موانع و مشکلات و نیز توسعه ی سیستم ها، نسبت به عملیاتی نمودن و اجرایی کردن برنامه ها ی مداخله ای، با مشارکت سفارش دهندگان تا مرحله ی نتیجه گیری اقدام نماید.