جمعه 30 شهريور 1397 - 10 محرم 1440
 منوی اصلی
 
  امکانات

امکانات ارائه شده در سالن همایش

»» فضایی به میزان 150 مترمربع
»» جایگاه حاضرین به تعداد حداقل 80 و حداکثر 100 نفر
»» امکانات سمعی و بصری از قبیل رایانه، ویدئودیتا پروژکتور، ویژوالایزر و میکروفونهای کنفرانسی رومیزی
»» سیستم سرمایش و گرمایش مرکزی


 
امکانات ارائه شده در سالن کنفرانس

»» فضایی به میزان 80 مترمربع
»» جایگاه حاضرین به تعداد حداقل 30 و حداکثر 50 نفر
»» امکانات سمعی و بصری از قبیل رایانه، ویدئودیتا پروژکتور، ویژوالایزر و میکروفونهای کنفرانسی رومیزی
»» سیستم سرمایش و گرمایش مرکزی


 
امکانات ارائه شده در کارگاه رایانه

»» فضایی به میزان 100 مترمربع
»» رایانه به تعداد 30 دستگاه به صورت شبکه جهت استفاده حداقل 29 و حداکثر 58 نفر
»» امکانات استفاده از ویدئو دیتا پروژکتور و ویژوالایزر
»» سیستم سرمایش و گرمایش مرکزی
 


امکانات ارائه شده در کارگاه های آموزشی ( 6 کارگاه )

»» فضایی به میزان 15 مترمربع
»» جایگاه حاضرین به میزان حداقل 10 و حداکثر 15 نفر
»» تجهیزات رایانه ای (به زودی)
»» سیستم سرمایش و گرمایش مرکزی