برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی
logo

مرکز ملی آموزش مدیریت سلامتNational Public Health Management Center

فهرست اصلی
 


 

نام و نام خانوادگی : سرکار خانم مریم نقشی

                                            
سمت : رئیس گروه انتقال دانش، مسئول امور آموزشهای ضمن خدمت

 

میزان تحصیلات /رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

 

 شرح وظایف سازمانی :

 
  1. هدایت و نظارت بر برنامه های تحلیل سیستم های سلامت در راستای تبیین نیاز ها و ضرورت های آموزشی
  2. مدیریت برنامه های تولید محتوای آموزشی مبتنی بر نیاز سنجی آموزشی
  3. برنامه ریزی و مدیریت برنامه های شناسایی و انتقال دانش و تجربیات نو در زمینه ی علوم مدیریت نظام سلامت
  4.  حضور و فعالیت آموزشی در برنامه های آموزش و توانمند سازی نیروی انسانی با توجه به تجربیات و تخصص
  5. نظارت و هدایت برنامه ها و نظام های ارزیایبی و ارزشیابی برنامه های انتقال دانش
  6. مدیریت و هدایت برنامه های آموزشی و انتقال دانش برای رده های مختلف نیروی انسانی نظام سلامت
  7. مدیریت، برنامه ریزی، هدایت، نظارت و هماهنگی کلیه امور مربوط به دپارتمان انتقال دانش