برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی
logo

مرکز ملی آموزش مدیریت سلامتNational Public Health Management Center

فهرست اصلی
 شرح وظایف سازمانی :

  1. تحلیل سیستم های سلامت و استخراج نیاز های آموزشی سرمایه های انسانی مبتنی بر نیاز های سازمانی و روند های آتی سیستم های سلامت
  2. تولید محتوای آموزشی مبتنی بر نیاز سنجی آموزشی و روش های مهارت محور
  3. طراحی برنامه های اجرایی آموزش و توانمند سازی نیروی انسانی
  4. شناسایی و انتقال دانش و تجربیات جدید در زمینه ی علم مدیریت نظام سلامت
  5. مشارکت در تدریس و انتقال دانش در زمینه ی مدیریت نظام سلامت
  6. طراحی و اجرای نظام های ارزیابی و ارزشیابی برنامه های انتقال دانش
  7.  طراحی ، برنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزشی و انتقال دانش برای سرمایه  های انسانی رده های مختلف نظام سلامت