برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی
  کارشناس گروه انتقال دانش

نام : سرکار خانم مریم نقشی 
سمت : کارشناس 

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
شرح وظایف سازمانی :

 
  1. تحلیل سیستم های سلامت و استخراج نیاز های آموزشی سرمایه های انسانی مبتنی بر نیاز های سازمانی و روند های آتی سیستم های سلامت
  2. تولید محتوای آموزشی مبتنی بر نیاز سنجی آموزشی و روش های مهارت محور
  3. طراحی برنامه های اجرایی آموزش و توانمند سازی نیروی انسانی
  4. شناسایی و انتقال دانش و تجربیات جدید در زمینه ی علم مدیریت نظام سلامت
  5. مشارکت در تدریس و انتقال دانش در زمینه ی مدیریت نظام سلامت
  6. طراحی و اجرای نظام های ارزیابی و ارزشیابی برنامه های انتقال دانش
  7.  طراحی ، برنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزشی و انتقال دانش برای سرمایه  های انسانی رده های مختلف نظام سلامت