جمعه 4 خرداد 1397 -
 منوی اصلی
 
  ریاست مرکز ملی آموزش مدیریت سلامت


نام : دکتر احمد کوشا                                            
سمت : رئیس مرکز ملی آموزش مدیریت سلامت
گروه آموزشی: 
درجه علمی : دانشیار
تحصیلات : متخصص بیماریهای عفونی 


سوابق علمی و مدیریتی :