برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی
logo

مرکز ملی آموزش مدیریت سلامتNational Public Health Management Center

فهرست اصلی
 

شرح وظایف سازمانی :
 
  1. هدایت و نظارت بر جریان تحلیل و شناسایی چالش های مدیریتی نظام سلامت و تعریف پروژه های مداخله ای برای بهبود سیستم
  2. هدایت و راهبری علمی و اثر بخشی برنامه های مداخله و توسعه سیستم های سلامت
  3. مدیریت وبرنامه ریزی جریان تولید الگوها و مدل های فراگیر مداخله در نظام مدیریت سلامت
  4. هدایت و برنامه ریزی فعالیت های شناسایی ، معرفی و بومی سازی الگوهای اثر بخش مدیریت نظام در مسیر بهره وری نظام های مدیریتی سیستم سلامت
  5. مدیریت ، برنامه ریزی، هدایت، نظارت و هماهنگی کلیه امور مربوط به دپارتمان کاربست دانش