برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی
  کارشناس گروه تولید دانش

شرح وظایف سازمانی :
 
  1. تحلیل سیتم های سلامت و استخراج نیاز های تولید دانش مبتنی بر اقتضائات و ضرورت های جاری و آتی نظام سلامت
  2. انجام پژوهش های کاربردی و تولید محتوا و مدل های نو  و کاربردی آموزش و توانمندسازی در زمینه ی بهبود مدیریت  نظام سلامت در سطوح اجرایی ، میانی و کلان سیستم
  3. طراحی ، برنامه ریزی و برگزاری همایش ها و نشست ها ی علمی با هدف جذب و جلب همکاریهای علمی و پژوهشی اندیشمندان داخلی و خارجی در زمینه ی نیازهای سیستم سلامت
  4. طراحی و پیشنهاد اولویت های تولید دانش به رده های ما فوق
  5. شرکت در مجامع و همایش های علمی جهت انتقال یافته های علمی و تجربیات سایر پژوهشگران و مراکز تولید دانش