برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی
logo

مرکز ملی آموزش مدیریت سلامتNational Public Health Management Center

فهرست اصلی
 

شرح وظایف سازمانی :
 
  1. تحلیل و شناسایی مشکلات و چلشهای مدیریتی نظام سلامت  و تعریف پروژه های مداخله ای برای بهبود سیستم
  2. طراحی، برنامه ریزی و اجرای برنامه های علمی  مداخله و توسعه سیستم های سلامت بر اساس چالشها و نیاز های جاری سیستم ها
  3. طراحی و ارائه ی الگوها و مدلهای فراگیر مداخله ای در جهت توسعه و بهبود سیستم های سلامت
  4. شناسایی، معرفی و بومی سازی الگو های اثر بخشی مدیریت نظام سلامت در مسیر بهبود و بهره وری گامهای مدزریتی سیستم سلامت