برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی
logo

مرکز ملی آموزش مدیریت سلامتNational Public Health Management Center

فهرست اصلی
 

 
گروه انتقال دانش بعنوان یک کانال و رسانه ی انتقال دانش دو کارکرد عینی دارد:

 
  1. ترجمه و مستند سازی جدید ترین دانش، تجربیات و مهارتهای مربوط به مدیریت نظام سلامت از مراکز برتر علمی و مدیریتی ملی و بین المللی در قالب مجموعه های مدون علمی و قابل کاربرد در برنامه های آموزشی
  2. تدوین برنامه های آموزشی  و توانمند سازی سرمایه های انسانی با هدف انتقال دانش، نگرش و مهارت خصوصا برای سطوح مدیریتی با کاربست تکنیکها و ابزار های اثر بخش تکنولوژی آموزشی
  3. طراحی و اجرای برنامه  های انتقال دانش و تجربیات مدیریتی در قالب بازدید و مشاهده ی عینی از الگو های برتر  ( Best practices) و رهبران عرصه ی مدیریت سلامت ( Benchmarking) در سطح ملی و بین المللی