برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی
logo

مرکز ملی آموزش مدیریت سلامتNational Public Health Management Center

فهرست اصلی
 
پیشگفتاری بر دمی با نواندیشان و دگراندیشان نظام سلامت
 
جور دیگر باید دید؟
بپذیرید یا نپذیرید
بخواهید یا نخواهید
وجود دارند
افکار و ایده های نو
افکارو ایده هائی دیگر
افکارو ایده های چه بسا ساختار شکن و ...
حتی بعضا بسیار غیر قابل قبول
بپذیرید یا نپذیرید
بخواهید یا نخواهید
باید بشنوید و بشنوید و بشنوید
تا شاید این بار از زاویه ای دیگر ببینید و درست تر ببینید
تا شاید ایده و فکری نوتر پدید آید

ایده و فکری جامعتر
 
 
مرکز ملی آموزش مدیریت سلامت بر اساس نیاز سنجی های انجام شده و این اصل مهم که :


"مدیران حاضر نظام سلامت برای توفیق در انجام ماموریت های محوله علاوه بر داشتن مهارت های مدیریتی نیازمند تفکر پویا و خلاق برای تشخیص به موقع نیازهای روز حوزه تحت پوشش و ابداع راهکارهای خلاقانه برای رفع آن نیازها می باشند"،

بر آن شد که در مجموعه برنامه های خود سلسله نشستهائی را تحت عنوان "دمی با نواندیشان و دگراندیشان نظام سلامت" بگنجاند.
با اجرای این جلسات انتظار می رود که مدیران با ایده ها و افکار نو (و چه بسا مخالف روند جاری) در نظام سلامت آشنا شوند تا با آگاهی از آنها ایده ها و افکار جدید تکوین یافته، راهکارهائی نو برای حل معضلات سلامت به ذهن ها خطور نموده درمسیر اجرا قرار گیرد.
در این برنامه صاحبان فکر و اندیشه در زمینه های مختلف نظام سلامت از سراسر کشور برای بیان نظرات خود به مخاطبین علاقه مند، دعوت میگردند. NPMC مسولیتی در قبال مطالب مطروحه توسط سخنرانان و یا مدعوین نداشته صرفا به عنوان میزبان برنامه، فضای گفتمانی را برای تعامل و تضارب افکار و ایده ها فراهم می آورد.
 
دراجرای این برنامه ­ها NPMC خود واقف به حساسیت موضوع می باشد،  بیشتر از این جهت که سخنرانان مطالبی را عنوان کنند که باب طبع مسئولین وقت نظام سلامت و حتی مدیران خود NPMC نباشد اما از آنجا که امکان شنیده شدن ایده های جدید بخصوص در زمینه های مهم مدیریت حوزه سلامت موجب ایجاد همدلی و چه بسا تکوین ایده ها و رویه های جدید می گردد، مزایای اجرای آن بیشتر از عوارض احتمالی تلقی گردید و کمر همت بر اجرای آن بسته شد.
در این مسیر مسلما مجموعه مدیریتی این مرکز نیازمند راهنمائیها­ی ­­همه دلسوزان حوزه سلامت بخصوص در مورد پیشنهاد موضوعات و سخنران­های بعدی نشست های فوق می باشد.
 

روند اجرایی برنامه های " دمی با نو اندیشان و دگر اندیشان عرصه سلامت"

هدایت، تصمیم گیری و تصویب برنامه های مربوط به دمی با نو اندیشان و دگراندیشان نظام سلامت در مرکز ملی مدیریت آموزش سلامت توسط کمیته ای فنی متشکل از هفت نفر از اساتید و مدیران برجسته دانشگاهی پی گیری می شود. برنامه های دمی با نواندیشان و دگراندیشان نظام سلامت در قالب جلسات سخنرانی و گفتگو در محل مرکز ملی آموزش مدیریت سلامت برگزار می شود.اقشار مختلف دانشگاهی اعم از اساتید محترم، دانشجویان و کارکنان نظام سلامت و سایر اندیشگران جامعه که ایده ودیدگاه نو و تحول آفرینی در زمینه های سلامت دارند، میتوانند نسبت به برگزاری جلسه سخنرانی و ارائه مطالب و ایده های جدید، درخواست خود را به آدرس ایمیل این مرکز :   npmc@tbzmed.ac.ir ارسال نمایند.

از جمله جلسات موفق برگزار شده می توان به:

" نسخه نویسی احتماعی" با سخنرانی اساتید برجسته  گروه پزشکی -اجتماعی دانشکده پزشکی، سخرانی پروفسور مایکل دیکسون پیشگام نسخه نویسی اجتماعی و سخنرانی آقای دکتر محمد تقی یاسمی و "نقدی بر نظام آموزش عالی کشور و روند تحولات جاری آن "با سخنرانی پرفسور مهدی گلشنی اشاره نمود.

 
 

اخبار

ثبت نام دوره « تاثیر متغیرهای اجتماعی معناگرا بر سلامت فرد و جامعه »

1399/04/08

ثبت نام دوره « تاثیر متغیرهای اجتماعی معناگرا بر سلامت فرد و جامعه »

1399/03/26

نقدی بر نظام آموزش عالی کشور و روند تحولات جاری آن

1398/07/13

دومین نشست " نقدی برنظام آموزش عالی کشور و تحولات جاری آن "

1398/07/04