برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی
logo

مرکز ملی آموزش مدیریت سلامتNational Public Health Management Center

فهرست اصلی
 


لیست فراخوان استعلام درحال برگزاری
 
    #   
شماره نوع برگزاری عنوان محل انجام قرارداد   مهلت توزیع اسناد  


 شرکت در استعلام     

1
139926
 
مناقصه واگذاری خدمات عمومی، تنظیفی و تشریفاتی و اجاره رستوران مرکز ملی آموزش مدیریت سلامت 1399/03/03-10 شرکت در مناقصه
2 1398216

 فراخوان استعلام 

نگهداری فضای سبز
مرکز ملی آموزش مدیریت سلامت
 

1398/02/16-17
 
شرکت در مناقصه
منقضی شده

3

  

 
  1397125 

 
 
 فراخوان استعلام 

 

اجاره رستوران مرکز 
 
 
مرکز ملی آموزش مدیریت سلامت
 

1397/12/25-26
 

شرکت در مناقصه
منقضی شده
4 1397125 فراخوان استعلام  واگذاری خدمات عمومی، تنظیفی و تشریفاتی   مرکز ملی آموزش مدیریت سلامت   1397/12/25-26 شرکت در مناقصه
منقضی شده