برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی
logo

مرکز ملی آموزش مدیریت سلامتNational Public Health Management Center

فهرست اصلی
 

گرند راند مدیریتی ( Managerial Grand Round. MGR )

 
مشکل مدیریتی، مشکل مدیریتی و بازهم مشکل مدیریتی، همواره این کلمات را بر زبان رانده ایم و بر زبان رانده اند و همواره در جهت رفع آن برنامه های آموزشی گوناگونی را طراحی و اجرا نموده ایم و اجرا نموده اند، ولی همچنان عبارت فوق از تارک نظام اداری مان حذف نشده است. علت هر چه هست در این مقال نمی گنجد اما آنچه که لازم است اینکه دقیقا مشخص کنیم وقتی می گوییم مشکل مدیریتی منظورمان مشخصا چیست؟ و مصداق آن کدام است؟
پس از آن دو راه برای حل مشکلات فوق خواهیم داشت:

اول این که آنها را دسته بندی نموده، برای هر یک برنامه های آموزشی مناسبی را طراحی و اجرا کنیم و دوم این که دقیقا همان مشکلات را بدون دسته بندی و بسته به اهمیت به ترتیب حلاجی نموده راهکارهای رفع آن را به بحث بگذاریم. در طریق اول که روش مرسومی نیز می باشد، بسته به نحوه آموزش و برداشت شرکت کنندگان ممکن است نهایتا به صورت دقیق به پاسخ هر مشکل نرسیم. در طریق دوم بسته به نحوه اجرا و آموزش، احتمال یافتن پاسخ مشخص بیشتر است اما این احتمال وجود دارد که به علت محدودیت زمان تمام مشکلات در مسیر شناخت و رفع قرار نگیرند.
 
مرکز ملی آموزش مدیریت سلامت جهت نیل به اهداف سازمانی خود هر دو روش فوق را مدنظر خواهد داشت .ضمن طراحی و اجرای دوره ها و کارگاههای آموزشی چند روزه برای مفاهیم مدیریتی گوناگون، مشکلات مصداقی مدیریتی را نیز هدف قرار داده و جلسات آموزشی خاص آن را به کمک پانلی از خبرگان علمی و اجرایی ذیربط (مرکب از 2 مدیر با تجربه و 2 متخصص در علم مدیریت نظام سلامت) تحت عنوان جلسات گرند راند مدیریتی به اجرا خواهد گذاشت. در واقع روش کار شبیه همان گرند راندهایی خواهد بود که پزشکان بر بالین بیماران برگزار می کنند. بیمار را مدتی طی مشورتها و دانسته های اولیه تحت درمان قرار می دهند و وقتی نتیجه مطلوبی را مشاهده نمی کنند، تمامی اساتید و صاحبنظران بر بالین وی جمع می شوند و برای ادامه روند درمانی نظر می دهند. امید است با برگزاری دوره های فوق در کنار برنامه های مرسوم مدیریتی گام مهمی در جهت رفع مشکلات مدیریتی برداشته شود. 

 
دکتر احمد کوشا
رئیس مرکز ملی آموزش مدیریت سلامت
 
  

روند کار:
 
  1. مرکز ملی آموزش مدیریت سلامت با پشتیبانی معاونت محترم توسعه دانشگاه و اخذ مجوز امتیاز آموزش ضمن خدمت به مدت 10 ساعت از شورای آموزشی مربوطه، جلساتی به صورت گرند راند در زمینه مشکلات مدیریتی برگزار خواهد نمود. علاقه مندان می توانند حداکثر در دو موضوع  از موضوعات طرح شده از طریق لینکهای مربوطه ثبت نام نمایند.
  2. موضوعی که بیشترین تعداد متقاضی ثبت نام را داشته باشد ، به عنوان اولویت اول اجرا انتخاب خواهد شد و برگزاری جلسات برای موضوعات بعدی با توجه به تعداد ثبت نام کنندگان،  به زمانهای بعدی که متعاقبا اعلام خواهد شد موکول می گردد.
  3. موضوع منتخب متقاضیان به اعضای پانل ارسال خواهد شد.
  4. اعضای پانل متشکل از دو نفر مدیر با تجربه و دو نفر از اساتید متخصص در علم مدیریت نظام سلامت و با انتخاب فراگیران خواهند بود. فراگیران می توانند مدیران اجرایی پیشنهادی خود را از منوی گرند راند ( لیست مدیران اجرایی )  انتخاب نمایند.
  5. زمان برگزاری جلسات متعاقبا" در سایت اعلام خواهد شد.
  6. مدت زمان جلسات با توجه به ابعاد مشکل حداکثر 4 ساعت خواهد بود.
  7. به منظور اثر بخشی هر چه بیشتر جلسات، هر یک از فراگیران 1 ماه فرصت خواهند داشت بر اساس برداشتهای خود در جلسه  MGR وضعیت سازمان زیر مجموعه خود را در زمینه موضوع گرند راند بررسی و متناسب با تجارب خود در این زمینه در قالب یک گزارش بر اساس فرمت تعیین شده به تیم علمی مرکز کشوری آموزش مدیریت سلامت ارائه نمایند.
  8.  تخصیص امتیاز ضمن خدمت، منوط بر شرکت در جلسات و تحویل گزارش پس از زمان تعیین شده می باشد.
  9. فرایند اجرای گرند راند مدیریتی