پنجشنبه 31 خرداد 1397 - 06 شوال 1439
 منوی اصلی
 
حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : حراست مرکز قسمت یا واحـد : نگهبانی
اسامـی افــــراد : سلطانی-میرحبیبی-مشیری-طهماسب پور شماره داخلــی : 300
شماره مستقیم : 36578976 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حراست مرکز قسمت یا واحـد : مسئول حراست
اسامـی افــــراد : رجب برزگر شماره داخلــی : 253
شماره مستقیم : 36552855 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : امور اداری قسمت یا واحـد : انبار
اسامـی افــــراد : محسنی شماره داخلــی : 282
شماره مستقیم : 36578984 شمــاره فـکـس :