پنجشنبه 31 خرداد 1397 - 06 شوال 1439
 منوی اصلی
 
  برچسب شده با اعضای شورای آموزشی
مطالب/ ابلاغ اعضای شورای آموزشی و پژوهشی مرکز ملی آموزش مدیریت سلامت                            
      احتراما" با عنایت به مصوبه جلسه مورخه 96/01/26 هیئت رئیسه دانشگاه، به موجب این ابلاغ جنابعالی / سرکار عالی .....
يکشنبه 7 خرداد 1396