جمعه 4 خرداد 1397 -
 منوی اصلی
 
  برچسب شده با تربیت مربی پیشگیری
مطالب/ کارگاه کشوری تربیت مربی پیشگیری و کنترل هیاتیت برگزار گردید                            
      این کارگاه با هماهنگی دانشگاه علوم پزشکی تبریز و مرکز NPMC  با مرکز مدیریت بیماریهای وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و با حضور دکتر گویا .....
چهارشنبه 29 شهريور 1396