جمعه 4 خرداد 1397 -
 منوی اصلی
 
  برچسب شده با بازدید همکاران WHO
مطالب/ بازدید همکاران WHO از مرکز ملی آموزش مدیریت سلامت در ارتباط با برنامه TOT                            
      در این بازدید دوره های مذکور (آموزش مدیریت ومراقبت بیمارستانی کشور) که با میزبانی NPMC برگزار می شود، از نظر منابع توسط نمایندگان .....
پنجشنبه 30 شهريور 1396