جمعه 4 خرداد 1397 -
 منوی اصلی
 
  برچسب شده با انتصاب
مطالب/ دکتر وحید زمان زاده به ریاست دانشکده پرستاری و مامایی تبریز منصوب گردید                            
      طی حکمی از طرف ریاست محترم دانشگاه آقای دکتر صومی ، دکتروحید زمان زاده به ریاست دانشکده پرستاری و مامایی منصوب گردید
پنجشنبه 11 آبان 1396
مطالب/ آقای دکتر حسین عبدالهی به عنوان قائم مقام معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تبریز منصوب گردید                            
      انتصاب جناب آقای دکتر حسین عبدالهی به عنوان قائم مقام معاونت تحقیقات و فناوری ..........................
پنجشنبه 27 اسفند 1394