پنجشنبه 31 خرداد 1397 - 06 شوال 1439
 منوی اصلی
 
  برچسب شده با دانشکده مدیریت و اطلاع ر
مطالب/ جذب دانشجو در دوره عالی بهداشت عمومی ( MPH)                            
      مرکز توسعه و هماهنگی پژوهش دانشگاه (RDCC) برگزار می کند:
چهارشنبه 18 مرداد 1396
مطالب/ کنگره ملی مدیریت سلامت                            
      اولین همایش سراسری دانش آموختگان علوم مدیریت سلامت و نهمین همایش سالیانه دانشجویان مدیریت خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور
شنبه 22 خرداد 1395