جمعه 4 خرداد 1397 -
 منوی اصلی
 
 اساتید
نام و نام خانوادگی : گروه آموزشی :
پست سازمانی : درجه علمی :
مرتب سازی بر اساس : تعداد رکورد :
 
نام استاد : محمد حسین دانشور
گروه آموزشی : بیوشیمی و تغذیه درمانی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : معاون مرکز
درجه علمی : غیر هیئت علمی
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : بهداشت عمومی و مدیریت
تلفن :
صفحه اصلی : http://npmcweb.tbzmed.ac.ir/teacher/
ایمیل :
نام استاد : وحید زمان زاده
گروه آموزشی : گروه پرستاری داخلی جراحی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : رئیس مرکز
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : پرستاری داخلی جراحی
تلفن : 36571813
صفحه اصلی : http://npmcweb.tbzmed.ac.ir/teacher/
ایمیل :
نام استاد : همایون صادقی
گروه آموزشی : اپیدمیولوژی و آمار
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مرکز کشوری مدیریت سلامت
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : اپیدمیولوژی و آمار زیستی
تلفن :
صفحه اصلی : http://npmcweb.tbzmed.ac.ir/teacher/
ایمیل :
نام استاد : محمد حسین صومی
گروه آموزشی :  
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مرکز کشوری مدیریت سلامت
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی :  
تلفن :
صفحه اصلی : http://npmcweb.tbzmed.ac.ir/teacher/
ایمیل :
نام استاد : مهستی علیزاده
گروه آموزشی : پزشکی اجتماعی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مرکز کشوری مدیریت سلامت
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : پزشکی اجتماعی
تلفن :
صفحه اصلی : http://npmcweb.tbzmed.ac.ir/teacher/Mahasti Alizadeh
ایمیل :
نام استاد : لیلا نیک نیاز
گروه آموزشی : بیوشیمی و تغذیه درمانی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مرکز کشوری مدیریت سلامت
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی :  
تلفن :
صفحه اصلی : http://npmcweb.tbzmed.ac.ir/teacher/
ایمیل :
نام استاد : محمود یوسفی
گروه آموزشی : مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مرکز کشوری مدیریت سلامت
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : اقتصاد سلامت
تلفن :
صفحه اصلی : http://npmcweb.tbzmed.ac.ir/teacher/
ایمیل :