برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی
حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : ریاست قسمت یا واحـد : ریاست
اسامـی افــــراد : دکتر احمد کوشا شماره داخلــی : 250
شماره مستقیم : 36571813 شمــاره فـکـس : 36578974
نام حــــــــــوزه : معاونت قسمت یا واحـد : معاونت
اسامـی افــــراد : دکتر محمدحسین دانشور شماره داخلــی : 256
شماره مستقیم : 36571814 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : امور مالی قسمت یا واحـد : حسابداری
اسامـی افــــراد : بهزاد دهری شماره داخلــی : 269
شماره مستقیم : 36578984 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : سمعی و بصری قسمت یا واحـد : سمعی و بصری
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی : 9
شماره مستقیم : 36582312 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : تاسیسات قسمت یا واحـد : تاسیسات
اسامـی افــــراد : عباس محسنی شماره داخلــی : 282
شماره مستقیم : 36578976 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : مدیریت دانش قسمت یا واحـد : کتابخانه
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 36571816 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : آموزش قسمت یا واحـد : آموزش
اسامـی افــــراد : خانم ناعمی شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 36571812 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حراست مرکز قسمت یا واحـد : مسئول حراست
اسامـی افــــراد : رجب برزگر شماره داخلــی : 253
شماره مستقیم : 36552855 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : اقامتگاه قسمت یا واحـد : پذیرش
اسامـی افــــراد : آقای لواسانی-خانم محمدی-خانم مهدی پور شماره داخلــی : 9
شماره مستقیم : 36582312 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حراست مرکز قسمت یا واحـد : نگهبانی
اسامـی افــــراد : سلطانی-میرحبیبی-مشیری-طهماسب پور شماره داخلــی : 300
شماره مستقیم : 36578976 شمــاره فـکـس :