جمعه 30 شهريور 1397 - 10 محرم 1440
 منوی اصلی
 
حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : ریاست قسمت یا واحـد : معاونت
اسامـی افــــراد : دکتر محمدحسین دانشور شماره داخلــی : 256
شماره مستقیم : 36571814 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : امور مالی قسمت یا واحـد : مسئول امور مالی
اسامـی افــــراد : احد پیامی شماره داخلــی : 269
شماره مستقیم : 36578984 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : انفورماتیک قسمت یا واحـد : انفورماتیک
اسامـی افــــراد : حسین دهقانیان شماره داخلــی : 272
شماره مستقیم : 36578981 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : روابط عمومی قسمت یا واحـد : مسئول روابط عمومی
اسامـی افــــراد : بهزاد دهری شماره داخلــی : 269
شماره مستقیم : 36578984 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : سمعی و بصری قسمت یا واحـد : سمعی و بصری
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی : 9
شماره مستقیم : 36582312 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : تاسیسات قسمت یا واحـد : تاسیسات
اسامـی افــــراد : عباس محسنی شماره داخلــی : 282
شماره مستقیم : 36578976 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : مدیریت دانش قسمت یا واحـد : کتابخانه
اسامـی افــــراد :   شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 36571816 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دفتر و دبیرخانه قسمت یا واحـد : دفتر و دبیرخانه
اسامـی افــــراد : خانم ناعمی شماره داخلــی : 250
شماره مستقیم : 36571813 شمــاره فـکـس : 36578974
نام حــــــــــوزه : حراست مرکز قسمت یا واحـد : مسئول حراست
اسامـی افــــراد : رجب برزگر شماره داخلــی : 253
شماره مستقیم : 36552855 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : اقامتگاه قسمت یا واحـد : پذیرش
اسامـی افــــراد : آقای لواسانی-خانم محمدی-خانم مهدی پور شماره داخلــی : 9
شماره مستقیم : 36582312 شمــاره فـکـس :