برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی
logo

مرکز ملی آموزش مدیریت سلامتNational Public Health Management Center

فهرست اصلی
حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : ریاست قسمت یا واحـد : ریاست
اسامـی افــــراد : دکتر احمد کوشا شماره داخلــی : 250
شماره مستقیم : 36571813 شمــاره فـکـس : 36578974
نام حــــــــــوزه : معاونت قسمت یا واحـد : معاون فنی و آموزشی
اسامـی افــــراد : دکتر محمدحسین دانشور شماره داخلــی : 256
شماره مستقیم : 36571814 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : امور مالی قسمت یا واحـد : حسابداری
اسامـی افــــراد : بهزاد دهری شماره داخلــی : 269
شماره مستقیم : 36578984 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : سمعی و بصری قسمت یا واحـد : سمعی و بصری
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی : 9
شماره مستقیم : 36582312 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : تاسیسات قسمت یا واحـد : تاسیسات
اسامـی افــــراد : عباس محسنی شماره داخلــی : 282
شماره مستقیم : 36578976 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : مدیریت دانش قسمت یا واحـد : کتابخانه
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 36571816 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : آموزش قسمت یا واحـد : آموزش ضمن خدمت
اسامـی افــــراد : خانم ناعمی شماره داخلــی : 262
شماره مستقیم : 36571812 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حراست مرکز قسمت یا واحـد : مسئول حراست
اسامـی افــــراد : حسین مرادی شماره داخلــی : 253
شماره مستقیم : 36552855 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : اقامتگاه قسمت یا واحـد : پذیرش
اسامـی افــــراد : آقای لواسانی-خانم مهدی پور شماره داخلــی : 9
شماره مستقیم : 36582312 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حراست مرکز قسمت یا واحـد : نگهبانی
اسامـی افــــراد : سلطانی-میرحبیبی-مشیری-طهماسب پور شماره داخلــی : 300
شماره مستقیم : 36578976 شمــاره فـکـس :