جمعه 4 خرداد 1397 -
 منوی اصلی
 
  آئین نامه داخلی کتابخانه


  به منظور استفاده بهینه و موثر از منابع علمی و امکانات کتابخانه ها و پایگاههای عرضه اطلاعات هر واحد و هماهنگی و یکنواختی در شیوه ارایه خدمات ضوابط و مقررات ذیل توسط کتابخانه مرکز NPMC تهیه و تنظیم گردیده است. 
ماده 1  :
جامعه استفاده كننده از كتابخانه كه مي توانند طبق مقررات منابع كتابخانه را به امانت بگيرند شامل محققین، مدرسين، دانشجويان، مدرسين حق التدريس و كاركنان دانشگاه علوم پزشکی تبریز و سایر استانها  مي باشد . 
  ماده  2:
کلیه مراجعین مطابق ظوابط کتابخانه در مقابل ارائه كارت شناسايي معتبر قادر به بهره مندی از خدمات کتابخانه خواهند بود.
ماده  3 :  
منابع كتابخانه فقط در صورت ارائه كارت عضويت به خود اعضاء امانت داده مي شود شرايط عضويت در كتابخانه عبارتست از :
الف ـ جزء جامعه استفاده كننده از كتابخانه مندرج در ماده 2 باشد . ب ـ فرم مخصوص تقاضاي عضويت در كتابخانه پر شود و همراه با 1 قطعه عكس به كتابخانه ارائه گردد .
ج ـ اعتبار كارت عضويت تا پایان هر سال است . بديهي است در آغاز هر سال اعتبار قابل تمدید است.
ماده  4: 
امانت مواد:
منابعی که مطلقا به امانت داده نمي شود:
الف ـ پايان نامه
ب ـ نشريات ادواري به طور كلي
ج ـ كتب مرجع شامل : فرهنگها، دايره المعارف ها ، اطلسها ، نسخه اول کتابها و کتابهای تك نسخه اي
  ماده   5 :
مقررات امانت
الف ـ كتابهايي كه فقط يك نسخه در كتابخانه موجود مي باشد از آخرين وقت اداري پنجشنبه تا اول وقت اداري روز شنبه به امانت داده مي شود.
ب ـ   به دانشجويان ، محققین ، استید و کلیه مراجعان ساکن تبریز و شهرستانهای تابعه تعداد 4 جلد كتاب به مدت 15 روز و 1 كتاب تك نسخه اي به مدت 1 شب امانت داده می شود . 
ج ـ مدت امانت كتابهاي درسي به اعضاء هيئت علميء و غير هيئت علمي، مربيان حق التدريس 30 روز با تعداد 6 كتاب مي باشد .
تبصره 1 ماده 5
امانت منابع مرجع، نشريات و پايان نامه ها تخلف از مقررات بوده و در صورت مشاهده طبق مقررات كارت عضویت پانچ شده و در صورت تكرار از ارائه خدمات به عضو معذور مي باشد
ماده  6 :
با توجه به اينكه نشريات ادواري امانت داده نمي شود استفاده كنندگان براي تهيه كپي از مقالات بايد به بخش زیراکس مراجعه و درخواست خود را به این بخش اعلام نموده و به ازاي هر صفحه مبلغ 150 ريال پرداخته و در زماني كه مسئول مربوطه اعلام مي دارد براي دريافت فتوكپي مراجعه نمايند.
 ماده  7 :
دیرکرد امانت کتاب به ازای هر شب 200 ریال می باشد و در مورد كتاب هاي تك نسخه اي و C. 1  در صورت تاخير 2 برابر مبلغ فوق بايد پرداخت نمايند. در صورت سه بار تکرار در تاخیر کتابخانه یکماه از امانت دهی به عضو معذور می باشد.
 ماده  8:
هر كتابي توسط امانت گيرنده گم شود يا در هنگام عودت پاره يا حواشي آن يادداشت نوشته باشند امانت گيرنده موظف است نسخه كامل ديگري تهيه و به كتابخانه تحويل دهد و در مورد كتابهاي لاتين كتاب يا بايد خريداري شود يا زيراكس شود در عين حال جريمه در طول اين مدت طبق تعرفه بايد پرداخت شود.
ـ چنانچه امانت گيرنده  كتاب گم شده را در موعد مقرر تهيه نكند ، بایستی مراتب را  به اداره اموال دانشگاه علوم پزشکی  اطلاع دهد.
ـ چنانچه كتابخانه پيشنهاد خريد كتاب ديگري ( مورد نياز كتابخانه ) را به جاي كتاب گم شده بدهد امانت گيرنده ملزم است كه خريداري نمايد.
ماده  9 :
كتابخانه  مرکز کشوری سلامت  با استفاده از سرويس امانت بين كتابخانه اي با كتابخانه هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز همكاري متقابل دارد.
 
مقررات كتابخانه
رعايت مقررات مربوط به استفاده از كتابخانه براي كليه مراجعه كنندگان ضروري است برخي از اين مقررات به اين شرح است :
الف ـ رعايت سكوت در تمام قسمت هاي كتابخانه الزامي است .
ب ـ مراجعين قبل از ورود بايد وسايل شخصي ( كيف، كتاب و ....) خود را در محل تعيين شده قرار دهند، بردن هر گونه وسايل شخصي به داخل مخزن كتابخانه ممنوع مي باشد.

ج ـ كتابخانه هيچگونه مسئوليتي در قبال پول، اشياء گرانبها در صورت مفقود شدن آنها نخواهد داشت.
د ـ خوردن و آشاميدن در سالن مطالعه ممنوع مي باشد .
 ه ـ سيگار كشيدن در محوطه کتابخانه اكيداً ممنوع مي باشد.
وـ  قبل از ترك كتابخانه مراجعه كنندگان بايستي صندليهاي خود را به وضعيت اول برگردانند.
 
آئین نامه مجموعه سازی و سفارش منابع در کتابخانه
کتابخانه بمنظور سازماندهي و تسهيل در فراهم نمودن منابع مورد نياز اعضاء محترم هيئت علمي و دانشجو يان مقاطع مختلف آئین نامه مجموعه سازی و سفارش منابع در کتابخانهرا بشرح زير تنظيم نموده است .
1- با توجه به برگزاري  نمايشگاههاي كتاب بطور فصلي، در مواقع مختلف و همين طور نمايشگاه بين المللي سالانه كتاب تهران مديران محترم گروهها فهرست كتب مورد نياز خود را از طریق کاتالوگهای توزیع شده انتخاب و به کتابخانه اعلام نمايند .
2- مسئول كتابخانه  بعنوان دبير كميته تامين منابع موظف است فرم هاي مربوط به درخواست منابع را در طی سال به مديران محترم گروهها ارسال نمايند . 
3- كارشناسان كتابخانه ليست هاي ارائه شده توسط گروههاي مختلف را بررسي و تطبيق داده و فهرست نهايي را به تفكيك گروههاي مختلف به بخش سفارش کتابخانه اعلام می نمایند .
تبصره 1
كتابخانه موظف است حتي الامكان فهرست كتابهاي هر نمايشگاه را قبلا تهيه و در اختيار مديران آموزشي قرار دهد و فهرست كتب مورد نياز گروهها نيز حداقل يكماه قبل از برگزاري نمايشگاه جهت انجام امور مربوط به تامين اعتبار به دفتر معاونت مالی و اداری  اعلام نمایند .
4- کتابخانه دانشكده منابع معرفي شده را مورد بررسي مجدد قرار داده و نسبت به ضرورت ،تعداد واولويت خريد اعلام راي نمايد.
5- با توجه به سهمیه مشخص شده از طرف معاونت پژوهشی دانشگاه و تامين اعتبار از طرف دفتر معاونت اداری و مالی دانشکده به مسئول کتابخانه اعلام می گردد.

 شرايط عضويت در كتابخانه به شرح ذيل مي باشد:

1. استفاده كنندگان از كتابخانه مي توانند طبق مقررات منابع كتابخانه را به امانت بگيرند شامل محققین، اساتيد، دانشجويان وکارکنان دا نشگاه علوم پزشكي تبریز مي باشند.
2. عضويت در كتابخانه با پر كردن فرم عضويت و 1 قطعه عكس صورت مي پذيرد.
3. اعتبار كارت هر دانشجو تا پايان دورة تحصيلي اوست بديهي است پس از تسويه حساب كارت عضويت دانشجو از درجه اعتبار ساقط است و در بخش امانت جمع آوری می شود.
4. به مدرسين ،محققین، كاركنان شاغل در بيمارستانها ي دانشگاه علوم پزشكي تبریز وشهرستانهای تابعه تبریز در مقابل ارائه كارت شناسايي معتبر صادر شده از طرف دانشگاه ، كتاب امانت داده مي شود.
5. دانشجويان و مدرسين و محققینی که جهت حضور در کارگاه در مرکز اقمت دارند فقط تا یک روز مانده به پایان دوره ی مربوطه مجاز به استفاده و امانت کتب کتابخانه می باشند.  ساير مؤسسات آموزشي با رعايت شرايط و مقررات فقط مي توانند از منابع كتابخانه در داخل مخزن استفاده نمايند.