جمعه 4 خرداد 1397 -
 منوی اصلی
 
نقشه سایت
 • کتابخانه
  • آئین نامه داخلی کتابخانه
  • کتابهای فارسی
  • کتابهای انگلیسی
  • ژورنالهای الکترونیکی
  • کتابخانه دیجیتال (مکتوب)
  • کتابخانه مرکزی
 • آموزش
  • صفحه اصلی
  • واحد آموزش ضمن خدمت
  • هدف اصلی آموزشهای ضمن خدمت
  • تقویم و عناوین آزمونهای الکترونیکی سال 96
  • بخشنامه های صادره
  • بسته های آموزشی
  • فرمهای مورد عمل
  • قوانین و مقررات
   • آموزش مداوم
   • آموزشهای خانواده
   • آموزش فناوری اطلاعات
   • برنامه سوم و چهارم توسعه
   • دستورالعمل آموزش کارکنان
   • دستورالعمل پودمانهای غیر حضوری
   • دستورالعمل اجرايي نظام آموزش كاركنان
   • دستورالعمل اجرایی آموزشهای بهبود مدیریت
   • مستندات قانونی و نظام آموزش کارکنان
   • مجوز دوره های عمومی و مشترک اداری
   • مزایای 176 ساعت
   • ضوابط دوره های عمومی - توجیهی و بهبود مدیریت
  • نتایج آزمونها
   • دوره های عمومی
    • تبریز
    • شهرستانها
  • سامانه شناسنامه آموزشی
  • سالن های آموزشی
   • سالن شماره 1 مرکز کشوری
   • سالن شماره 2 مرکز کشوری
   • سالن شماره 3 مرکز کشوری
   • سالن شماره 4 مرکز کشوری
 • عناوین و مجوزها
  • آموزش ضمن خدمت کارکنان
  • دوره های بهبود مدیریت
  • دوره های معاونت بهداشتی
  • دوره های معاونت غذا و دارو
  • دوره های معاونت دانشجویی و فرهنگی
  • دوره های معاونت تحقیقات و فناوری
  • دوره های معاونت درمان
  • دوره های معاونت پشتیبانی
  • دوره های معاونت آموزشی
  • دوره های فناوری اطلاعات (ICDL)
 • بسته های آموزشی
  • آموزش ضمن خدمت
  • بسته های اداری و مالی
  • بسته های بهبود مدیریت
  • بسته های عمومی
  • بسته های تحقیقات و فناوری
  • بسته های آزمایشگاه
  • روی جلد بسته های آموزشی
  • بسته های معاونت درمان
 • روابط عمومی
  • صفحه اصلی
  • شرح وظایف روابط عمومی
  • منشور اخلاقی
  • لینکهای مرتبط
   • خبر گزاري ايرنا
   • خبر گزاري ايسنا
   • خبر گزاري تابناك
  • کلیپ معرفی مرکز
  • تماس با ما
 • لینکهای مرتبط کتابخانه
  • کتب الکترونیکی
 • تقویم آزمون های الکترونیکی دوره های آموزشی ضمن خدمت
  • حوزه بهداشتی
  • حوزه مشاغل درمانی - جدید
  • حوزه اداری مالی
  • حوزه دانشجویی فرهنگی
  • حوزه غذا و دارو
  • حوزه آموزشی
  • حوزه پژوهشی
 • منوی اصلی
  • صفحه اصلی
  • معرفی مرکز
   • درباره مرکز
   • پیام ریاست
   • رسالت و چشم انداز
   • چارت سازمانی
  • حوزه ریاست
   • ریاست مرکز
   • رئیس دفتر ریاست
   • معاونت مرکز
   • مسئول روابط عمومی
   • مسئول حراست
   • اعضای شورای آموزشی و پژوهشی
  • واحد روابط بین الملل
   • مدیر روابط بین الملل
   • کارشناس روابط بین الملل
   • همکاری مشترک با سایر سازمانهای بین المللی
  • دپارتمانهای مرکز
   • تولید دانش
    • ماموریت
    • اعضاء
    • برنامه ها
    • پروژه ها
   • انتقال دانش
    • ماموریت
    • اعضاء
    • برنامه ها
    • پروژه ها
   • مدیریت دانش
    • ماموریت
    • اعضاء
    • برنامه ها
    • پروژه ها
   • مشاوره و کاربست دانش
    • ماموریت
    • اعضاء
    • برنامه ها
    • پروژه ها
  • واحد خدمات آموزش
   • سرپرست
   • کارشناس مسئول
   • کارشناس
  • واحد خدمات پژوهش
   • سرپرست
   • کارشناس مسئول
   • کارشناس
  • واحد فناوری اطلاعات
   • معرفی واحد
   • مسئول فناوری اطلاعات
   • مدیریت آمار و فناوری اطلاعات
  • واحد امور اداری
   • مسئول امور اداری
   • کارشناس امور عمومی
   • کارپرداز
   • انباردار
  • واحد امور مالی
   • مسئول امور مالی
   • حسابدار
  • اعضاء هیات علمی
  • روابط عمومی مرکز
  • دستاوردهای مهم
  • کتابخانه مرکز
  • تسهیلات آموزشی و رفاهی
   • امکانات
   • گالری تصاویر
   • لیست قیمت
  • نقشه سایت
  • دفترچه تلفن
 • منوی بالای صفحه
  • صفحه اصلی
  • صفحه دانشگاه
  • اتوماسیون اداری
  • پست الکترونیکی دانشگاه
  • تماس با